Betingelser

Betingelser for brug af CarSmart.dk:


Bemærk!! 

CarSmart.dk´s rolle er alene at stille hjemmesiden www.carsmart.dk til rådighed for formidling af nybils handler. Selve handlen afsluttes ikke på www.CarSmart.dk - men direkte med forhandleren. 
 

1. Om CarSmart.dk
2. Oprettelse som bruger
3. Beskrivelse af bilen
4. Budforløb
5. Adfærd ved brug af CarSmart.dk
6. Budregler 
7. Betaling 
8. Fortrydelsesret
9. Ansvarsfraskrivelse
10. Opdatering af vilkår
11 Lovvalg og værneting

1. Om CarSmart.dk

1.1 CarSmart.dk er et dansk ejet selskab, registreret i Danmark under cvr.nr. 37755206, etableret 2016. Selskabet er hjemmehørende på adressen Grete Løchtes Gade 4, 2th, 8000 Aarhus C og kan i øvrigt kontaktes på tlf. +45 71 99 24 68 eller e-mail info@CarSmart.dk 

1.2 CarSmart APS er ansvarlig for drift og indhold af CarSmart.dk.  CarSmart.dk´s rolle er alene at stille hjemmesiden CarSmart.dk til rådighed for formidling af bilhandler.

1.3 CarSmart.dk er aldrig part i en aftale mellem kunde og bilforhandler.

1.4 I det efterfølgende betegnes den som er køber af en bil som "kunden", og firmaet der leverer bilen som "bilforhandleren". Samlet betegnes kunden og bilforhandleren som "bruger", når disse er oprettet på hjemmesiden.

1.5 Hvis en aftale indgåes via CarSmart.dk, er kunden forpligtet til at betale det aftalte beløb og bilforhandleren forpligtet til at levere den aftalte bil. Her gælder de almindelige fortrydelses betingelser mellem køber og sælger som beskrevet i købeloven. Man er ikke forpligtet til at vælge et tilbud på CarSmart.dk. 

1.6 Ved indgåelse af aftale via CarSmart.dk er bilforhandleren forpligtet til at betale salær til CarSmart.dk jf. pkt. 7.

2. Oprettelse som bruger

2.1 Kunder, som ønsker at udbyde en bilhandel til tilbudsgivning, skal først oprette sig som bruger. På samme måde skal bilforhandleren lade sig registrere forud for, at der kan afgives bud.

2.2 I "politik for beskyttelse af personoplysninger" er nærmere angivet baggrund for indhentelse af oplysninger, i hvilket omfang der sker videregivelse, mulighed for indsigelser mv.

2.3 Brugere skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en profil.

2.4 CarSmart.dk har til enhver tid ret til at afmelde en bruger med øjeblikkelig virkning uden yderligere forklaring.

2.5 CarSmart.dk træffer bestemmelse om eventuelle konsekvenser i forbindelse med afmelding af brugere for allerede udbudte bilhandler og afgivne bud. I særlige tilfælde kan CarSmart.dk tage kontakt til kunder eller bilforhandlere, som den pågældende allerede har indgået aftale med.

2.6 Modtager CarSmart.dk klager over en bruger – kunde såvel som bilforhandler - vil der blive oprette en klagesag og klagen blive undersøgt nærmere.

2.7 Er grundlaget for klagen egnet til at skade Carsmart.dk eller dennes kunder vil dette medføre udelukkelse af den pågældende bruger.

2.8 Brugernavn og adgangskode til brug for login er personligt og må ikke videregives. Ved mistanke om at andre har fået kendskab til brugernavn/ login skal der gives besked til CarSmart.dk, der vil spærre for yderligere adgang så misbrug undgås.

3. Beskrivelse af bilhandlen

3.1 Det er kunden som skal købe en bil, som er forpligtet til at levere alle de nødvendige oplysninger og detaljer omkring bilen, som kunden ønsker at købe, således at bilforhandleren kan lave en seriøs vurdering af udbuddet og efterfølgende komme med deres bedste bud på handlen. 

3.2 Ved indtastning af oplysninger til brug for budgivningen er formularen ikke nødvendigvis udtømmende i forhold til den bil der ønskes købt og bruger er derfor forpligtet til selv at angivne eventuelt yderligere relevante oplysninger i bemærknings feltet.

3.3 Mangelfulde oplysninger kan betyde, at omkostningerne forbundet med bilhandlen bliver større, at bilen ikke kan bydes på eller i øvrigt betyde, at bilhandlen ikke kan gennemføres på de af bilforhandleren oplyste vilkår.

3.4 Det er ikke tilladt for kunden at tilmelde en bilhandel for tredjemand, medmindre der foreligger skriftlig fuldmagt fra denne.

3.5 CarSmart.dk forbeholder sig ret til at afvise bil handler og fjerne disse fra hjemmesiden CarSmart.dk

3.6 CarSmart forbeholder sig ret til, at kontakte brugerne med spørgsmål der måtte være i forbindelse med at få handlen gennemført. 

4. Tilbudsforløb

4.1 Tilbudsforløbet forløber således, at kunden indtaster de relevante oplysninger omkring bilen de vil købe, såsom mærke, model, udstyr osv.

4.2 Herefter bliver oplysninger om bilen som ønskes udbudt gjort offentlig tilgængelig, dog således at identiteten på kunden tilbageholdes.

4.3 Det er herefter muligt for bilforhandlerene at give tilbud på bilen, samt eventuelt stille spørgsmål til handlen. Dette gøres udelukkende igennem CarSmart. På dette tidspunkt af budgivningen er både kunde og bilforhandler anonyme overfor hinanden. 

4.4 CarSmart.dk har adgang til korrespondancen mellem kunde og bilforhandler og kan censurerer heri.

4.5 Carsmart forbeholder sig ret til at forlænge budrunden, hvis der ikke er kommet bud ind 24 timer før budrunden udløber. 

4.6 De afgivne tilbud fra forhandlerne skal have en gyldighed på min. 3 dage. Hvis spothandel tilbydes (gyldighed på min. 24 timer), skal dette noteres i kommentarfeltet. Uden notat i kommentarfeltet er gyldigheden af buddet 3 dage . 

4.7 Oplysninger om kunden frigives til bilforhandleren, når kunden har trykket "Køb nu" på siden. Ligeledes modtager kunden oplysninger om hvilken forhandler der har solgt bilen til dem. 

5. Adfærd ved brug af CarSmart.dk

5.1 Oplysninger, billeder, kommentarer, genstande mv. som gøres tilgængelig på www.carsmart.dk må ikke være egnet til at virke stødende.

5.2 Kunder og bilforhandlere må ikke forsøge at gøre deres identitet tilgængelige ved brug af billeder, logoer, e-mail adresser, oplysninger i kommentarer mv.

5.3 CarSmart.dk må ikke bruges i reklameøjemed, som kommunikationsmiddel eller på anden måde, som er irrelevant for indgåelse af aftale om en bilhandel. Brug af CarSmart.dk i reklameøjemed skal aftales på forhånd med CarSmart APS.

5.4 Der må ikke indgås aftale om en bilhandel udenom CarSmart.dk, hvor kontakten mellem parterne er opnået gennem oplysninger fra CarSmart.dk, uden at forhandleren betaler gebyr. 

6. Tilbudsregler

6.1 Kunden fastsætter selv sluttidspunktet for afgivelse af tilbud, dog max. 14 dage. 

6.2 Efter sluttidspunktet for tilbudsrunden vælger kunden hvilken bilforhandler, kunden ønsker at gøre brug af. Kunden er ikke forpligtet til at vælge laveste bud. Kunden er ej heller forpligtet til at acceptere noget bud, hvis ikke han er indforstået med tilbuddene der er kommet ind.

6.3 Ved accept af bud fra en bilforhandler, accepteres også det pågældende firmas købs vilkår. Der er nu indgået en bindende aftale mellem kunden og bilforhandleren efter forbrugerlovens regler. 

7. Betaling

7.1 Det er gratis at oprette en tilbudsrunde for forbrugeren/kunden og byde på den for forhandleren. Hvis handlen gennemføres, betaler forhandleren et gebyr til CarSmart.dk. CarSmart.dks gebyr overføres til konto iflg. faktura. 

8. Fortrydelsesret

8.1 Er endelig aftale om bilhandel indgået, er denne aftale bindende og Forbrugeraftalelovens betingelser gældende. 

8.2 Er der mangler i den service CarSmart.dk har ydet til kunden eller bilforhandleren, bedes CarSmart.dk kontaktet på tlf. +45 71 99 24 68 eller e-mail: info@CarSmart.dk 

9. Ansvarsfraskrivelse

9.1 CarSmart.dk er uden ansvar for kunders betalingsevne, mangelfulde oplysninger, svig mv.

9.2 CarSmart har ikke del i bilhandlen mellem kunden og bilforhandleren og har således ikke ansvar for, at bilhandlen gennemføres i flg. forbrugeraftaleloven. Ligeledes har CarSmart.dk ingen garanti eller købs/salgs forpligtelser overfor hverken kunde eller bilforhandler. 

9.3 CarSmart.dk sørger dog for at blokere for kunder og bilforhandlere, hvor der er begrundet mistanke om svigagtige forhold, manglende betaling eller i øvrigt forhold som kan virke tabsgivende for kunder og bilforhandlere.

10. Opdatering af vilkår

10.1 Hjemmesiden CarSmart.dk og dennes vilkår opdateres løbende. Det er de til enhver tid gældende vilkår som finder anvendelse for brugen af CarSmart.dk

11. Lovvalg og værneting

11.1 Enhver tvist mellem CarSmart APS og andre erhvervsdrivende afgøres efter dansk ret ved Retten i Århus.
11.2 Bilforhandler og kunde skal uafhængigt af CarSmart.dk afgøre eventuel tvist når bilhandlen er indgået. CarSmart.dk kan ikke stilles til ansvar for nogen form for aftale som er ingået mellem bilforhandler og kunden.

12. Persondatapolitik

12.1 For at du kan indgå aftale med CarSmart.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse


Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at forhandleren kan komme i kontakt med dig.
Personoplysningerne registreres hos www.CarSmart.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for www.CarSmart.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på www.CarSmart.dk er CarSmart APS
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 
Oplysninger afgivet til CarSmart.dk videregives til den bilforhandler der leverer bilen/bilerne. Udover dette videregives eller sælges oplysningerne på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos www.CarSmart.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til CarSmart APS via e-mail info@CarSmart.dk 
På CarSmart.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
Vi bruger en logstatistik på CarSmart.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere CarSmart.dk.

 

Opdateret 26-11-2016 af BN